REAPER 中文分享

以全插件离线模式打开工程

作者: @Ryu Tsunetaka


有时候我们会遇到部分插件崩溃导致加载工程时闪退的问题,下面是两种解决方案。

 1. 打开工程时勾选Open with FX offline (recovery mode) 让工程以恢复模式打开。
 1. (进阶)也可以利用文本编辑软件打开 .rpp 工程文件,通过删除对应插件参数段解决该问题。
  💡
  在进行这样的操作前应当备份工程文件。

  例如当我们以文本编辑工具打开工程文件后,找到任意轨道,对于下列字段,将<FXCHAIN>包括的内容全部删掉即意味着清除掉该轨道的整个效果链。

  • 展开样例文本
   <TRACK {413DAEE8-BDC0-438D-89C9-3645508F7C39}
     NAME "Synth to Render"
     PEAKCOL 16576
     BEAT -1
     AUTOMODE 0
     VOLPAN 1 0 -1 -1 1
     MUTESOLO 0 0 0
     IPHASE 0
     PLAYOFFS 0 1
     ISBUS 0 0
     BUSCOMP 0 0 0 0 0
     SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0
     FREEMODE 0
     SEL 0
     REC 0 0 0 0 0 0 0
     VU 2
     TRACKHEIGHT 0 0 0
     INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
     NCHAN 2
     FX 1
     TRACKID {413DAEE8-BDC0-438D-89C9-3645508F7C39}
     PERF 0
     MIDIOUT -1
     MAINSEND 1 0
     <FXCHAIN
      WNDRECT 491 535 1236 905
      SHOW 0
      LASTSEL 1
      DOCKED 0
      BYPASS 0 0 0
      <VST "VST3i: FabFilter Twin 2 (FabFilter)" "FabFilter Twin 2.vst3" 0 "" 1945320767{99725BEA837B4BDFB778CC6848C61F5A} ""
       Pz3zc+5e7f4CAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAHQ4AAAEAAAD//xAA
       AQ4AAAEAAABGYWJGAgAAABkAAABNeSBGYXZvcml0ZSBQbHVjayBEaWVzIC1PAAAAAHMDAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAABAQAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAACA
       PwAAAAAAAIA/AABAQAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAABAQAAAAAAAAAAAAACAPwAAAAAAAAAAAACAPwAAgD8AAAAAAAAAAGpwij4AAAAAAAAA
       AAAAgD8AAAAAAABAQAAAgD8AzOA+AAAAAAAAAAAAAAAAAACAPwAAgD8AAAAAAAAAAACgTT0AAAAAAAAAAAC8yj4AsPg+AACAPwBA1DwAAAAAAAAAAABC3j4A6Oo+AACA
       PwAAAAAAAIA/AOkHPwAgUb8AHo8+AACAPwAAAAAAAABAAACAPwAqQj8A0ow/ADRAPgAAgD8AAAAAAAAAQAAAgD8AAAAAAAAAAACAejwAAIA/AACAPwAAAAAAAIA/AAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhACAPgAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIQAgD4AAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEAIA+AAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhACAPgAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIQAgD4AAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEAIA+AAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKBTQz0AAIA/AAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADg7j0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJqZmT4AAAAAAAAAAKBTQz0AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJqZmT4AAAAAAAAA
       AKBTQz0AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJqZmT4AAAAAAAAAAKBTQz0AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJqZmT4AAAAAAAAAAKBTQz0AAIA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAIA/AAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACh6MPgAAAAAAAIA/AADAQAAAAAAAAIA/jC66PgAAAEEAAMhBAAAA
       PwAAAAAAAAAAAACAPwAA0EEA1CM/AAAAAAAAAAAAANBCAACAPwA0QD8AAAAAAAAAAAAA0kIAAABAAI66PgAAAAAAAAAAAADQQgAAgEEApEM/AAAAAAAAAAAAAJBBAACA
       QQAAgD8AAAAAAAAAAAAAIEEAAIBBAIC5PAAAAAAAAAAAAABwQQAA2EEAAIA/AAAAAAAAAAAAAORCAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAA
       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAMAAAAAAAAAEZGZWQAAAAAAACAPw==
       AFVJIG1lbG9keSAzABAAAAA=
      >

粤公网安备 44011302003873号

粤ICP备2023008037号-1